Trang chủ / Kinh nghiệm làm vườn / Xác định hàm lượng lân trong đất bằng phương pháp trắc quang

Xác định hàm lượng lân trong đất bằng phương pháp trắc quang

Lân là một trong những chỉ tiêu đánh giá độ dinh dưỡng của đất. ThS. Trần Thị Lộc, Trường đại học sư phạm TP.HCM đã sử dụng phương pháp trắc quang, với thuốc thử axit ascorbic làm tác nhân khử, để xác định hàm lượng lân dễ tiêu và lân tổng số trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lân đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, hút chất dinh dưỡng và vận chuyển các chất trong cây. Ngoài ra, lân còn tham gia vào quá trình tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng cho cây. Các phương pháp xác định lân trong đất hiện nay: phương pháp thể tích,  trắc quang. Trắc quang được sử dụng nhiều trong các phòng thí nghiệm phân tích môi trường bởi tính chính xác và độ nhạy của nó. Trong đó, người ta có thể sử dụng thuốc thử với các chất khử khác nhau. Hỗn hợp thuốc thử với axit ascorbic làm chất khử được tác giả chọn trong nghiên cứu này bởi độ nhạy và độ bền của phức chất lân xanh.

Kết quả cho thấy, việc sử dụng phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng lân trong đất đã làm tăng độ nhạy so với dùng phương pháp phân tích thể tích. Hơn nữa, khi dùng axit ascorbic làm tác nhân khử thì hiệu quả của trắc quang tăng lên do tăng độ ổn định của phức so với khi dùng chất khử là Sn2+ . Điều này đã góp một phần quan trọng vào việc xác định lân trong đất bằng phương pháp trắc quang, đặc biệt là đất ở Nông trường cao su Nhà Nai. Hàm lượng lân tổng số cũng như lân dễ tiêu phân tích được trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai tương đối thấp, vì đất ở đây là đất xám trên phù sa cổ nên khả năng hấp thụ và giữ chặt lân kém. Lân dễ tiêu và lân tổng số không có mối quan hệ đồng biến với nhau.
Nguồn : báo khoahocphothong.com

Xem thêm

Những loại khoáng chất đa lượng cần thiết trong phân bón hoa hồng

Cách bón phân hoa hồng hiệu quả nhất (phần-5-2)

Có rất nhiều tài liệu trình bày về cách bón phân hoa hồng tuy nhiên …

Phụ nữ cần 320 mg và nam giới cần 420 mg mỗi ngày

Dinh dưỡng khoáng cho hoa hồng (phần 1)

Nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm hút chất dinh dưỡng của cây có liên …