Trang chủ / Kinh nghiệm làm vườn / Cách tạo trái nhãn hạt tiêu

Cách tạo trái nhãn hạt tiêu

Trên cây nhãn, trái nhãn hạt tiêu thường được hiện cặp với nhãn thường nên được lặt ra từng trái chứ không dính đươc thành chùm như nhãn thường. Thường trái nhãn hạt tiêu chỉ chiếm 10% số trái trên cây.

Tại sao có trái nhãn hạt tiêu, và làm thế nào để tăng số trái đó?

trái nhãn hạt tiêuTheo GS. Mai Trần Ngọc Tiếng trái nhãn hạt tiêu được tạo ra là do sự thụ tinh kép vì một tai nạn nào đó xảy ra cho phôi nhũ nên phôi bị hủy hoại.

Trái nhãn thuộc nhóm Hiển hoa bí tử, nghĩa là hạt giấu kín trong trái, nên lý do của tai nạn chỉ có nguồn gốc nội tại thôi, bởi vì ngoại tại phải có tác động qua trung gian của bầu noãn chứ không trực tiếp  trên phôi được. Thông  thường những  hình thái khác biệt là do các chất điều hòa sinh trưởng điều khiển, các thay đổi đó không hoạt động bình thường hay không tôn trọng tỉ lệ hài hòa trong trái thường. Ở giai đoạn phôi , chỉ có hai chất điều hòa sinh trưởng quan trọng là cytokinin để giúp phân bào và auxin để giúp tăng rộng. Tỉ lệ auxin/cytokinin trong hạt ở giai đoạn mới đậu trái cho tới trái vừa xanh bằng 6, còn tỉ lệ này trong trái hạt tiêu bằng 20. Xử lý auxin cao gấp đôi lượng bình thường trong trái  nhãn hạt tiêu sẽ tạo hạt lép. Chọn thời điểm nào mà tế bào hạt trái nhạy cảm với nồng độ đó thì đạt được trái nhãn hạt tiêu. Trái nhãn hạt tiêu có trọng lượng bằng trái thường nếu ta biết nuôi trái và chăm sóc cây trong thời gian mang trái.

Nguồn : Tapchihoacanh

Xem thêm

Thận trọng khi dùng chất kích thích sinh trưởng đối với cây trồng

Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật nói chung và thuốc kích thích sinh …

Sự lạm dụng GA3 trong sản xuất rau an toàn

Sự lạm dụng GA3 trong sản xuất rau an toàn

GA3 là chữ viết tắt của Axít gibberellic, đây chất kích thích sinh trưởng thực …