Trang chủ / Tag Archives: trái nhãn

Tag Archives: trái nhãn

Cách tạo trái nhãn hạt tiêu

trái nhãn hạt tiêu

Trên cây nhãn, trái nhãn hạt tiêu thường được hiện cặp với nhãn thường nên được lặt ra từng trái chứ không dính đươc thành chùm như nhãn thường. Thường trái nhãn hạt tiêu chỉ chiếm 10% số trái trên cây. Tại sao có trái nhãn hạt tiêu, và làm …

Xem thêm