Trang chủ / Cách trồng rau / Trồng dâu tây trong hệ thống kỹ thuật thủy canh bằng màng dinh dưỡng

Trồng dâu tây trong hệ thống kỹ thuật thủy canh bằng màng dinh dưỡng

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thủy canh (phần 9)

Dâu tây phát triển tốt trong hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng. Ở Bỉ và Hà Lan khoảng 5 đến 10 ha được trồng theo cách này và có triển vọng mở rộng hơn.

Một ví dụ thú vị về cách trồng này được thử nghiệm ở Proeftuin Breda. Có 5 máng có chiều dài 3,2 m được xếp trong nhà kính, mỗi máng được trồng thành hai hàng. Mật độ cây xấp xỉ 13,5 cây/m2, các máng được che phía trên, tất cả có cùng chiểu cao 80 cm. Để thuận lợi khi làm việc, cứ 2 đến 3 máng người ta đế khoảng 2 m để tạo thành lối đi cho công nhân. Độ đẫn điện của dung dịch được duy trì ở 2,0 mS/cm, với độ pH = 5 đến 6.

Các thử nghiệm với cây dâu tây bằng phương pháp kỹ thuật màng dinh dưỡng ở Trung tâm Thực nghiệm Lâm nghiệp Efford đã được Burgess mô tả.

Các máng có chiều rộng 18 đến 22 cm và dài 20 m, độ dốc 1 đến 2%, tuẩn hoàn dung dịch liên tục với tốc độ 1,5 đến 2,0 l/phút.

Bên dưới máng đặt một lớp lót bằng đá rộng 5 cm và sâu 0,5 cm để cải thiện sự phân bố dung dịch dinh dưỡng. Sự nhiễm độc bởi Phyíophlhora fragarỉae hoặc p. cactorum được coi là rất nguy hiểm trong hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng.

Xem tiếp : Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thủy canh (phần 10)

Xem thêm

Sự nảy mầm của hạt giống khi trồng rau bằng phương pháp thủy canh

1. Nghiên cứu thực nghiệm về nảy mẩm Mục đích là nghiên cứu về tỷ …

Công thức dung dịch thủy canh ở một số nước trên thế giới

Mặc dù có nhiều tài liệu nói về sử dụng kết hợp các muối trong …