Trang chủ / Cách trồng rau / Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thủy canh (phần 4)

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thủy canh (phần 4)

Kỹ thuật thủy canh bằng  màng dinh dưỡng

Kỹ thuật màng dinh dưỡng là một hệ thống mới trồng cây trong nước hoặc dung dịch, chỉ sử dụng các lớp dung dịch rất nông phun xuống khay hoặc xuống các rãnh, Rễ cây hình thành một lớp mỏng khắp nền máng. Mục đích đầu tiên của kỹ thuật dùng lớp dung dịch nông này bao gồm hai phần:

– Thứ nhất: trồng trong dung dịch cần có giá đỡ cây ở trên dung dịch ngăn không cho rễ ngập hoàn toàn trong nước. Dung dịch được giữ ở mức độ nông để cho các cây non trong các khay hoặc chậu nhân giống có thể dễ dàng đứng được trong các khay; rễ nhanh chóng phát triển vào chất lỏng.

– Thứ hai: Đảm bảo độ cao khoảng không gian phía trên mặt dung dịch nhằm mục đích thoáng khí tốt. Như vậy chỉ sử dụng lớp dung dịch nông, còn độ sâu và đáy nặng đã được mô tả trong nhiều hệ thống thủy canh không cần thời gian sử dụng lâu, bởi vì được thay thế bàng các vật liệu polyetylen nhẹ hơn. Điều này không chỉ làm giảm chi phí lắp đặt mà còn giảm giá thành duy tu bảo dưỡng, dễ dàng thay đổi cách bố trí khi yêu cầu. Khái niệm kỹ thuật màng dinh dưỡng đã được Cooper phát triển và được mô tả trong các tập san cây trồng của Winsor, Spensley và các cộng sự.

Các đặc điểm cơ bản của hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng gồm:

a) Bể chứa dung dịch dinh dưỡng loãng.
b) Bơm dung dịch dinh dưỡng lên máng cao hơn.
c) Các máng trồng cây đặt song song dốc xuống để tuần hoàn dung dịch.
d) Ống dẫn dung dịch từ các máng trở lại bể chứa.
e) Hộ thống quan trắc và kiểm soát duy trì nồng độ dung dịch dinh dưỡng, pH và mức dung dịch.

Sơ đồ hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng được trình bày ở hình 2.4, còn chi tiết về thùng chứa và hệ thống điều chỉnh xem ở hình 2.5. Dung dịch dinh dưỡng chảy thành dòng ngầm thích hợp nhất ở độ sâu 5 mm với tốc độ lưu lượng 2 lít/phút chảy vào các khay.

Sơ đồ hệ thống trồng cây thủy canh bằng màng dinh dưỡng
Sơ đồ hệ thống trồng cây thủy canh bằng màng dinh dưỡng
Sơ đồ bể chứa và hệ thống cung cấp dung dịch trong hệ thống
Sơ đồ bể chứa và hệ thống cung cấp dung dịch trong hệ thống
Hệ thống trồng rau trên cát tưới trên mặt
Hệ thống trồng rau trên cát tưới trên mặt

 
Xem tiếp : Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thủy canh (phần 5)

Xem thêm

Kỹ thuật thu hái và phân loại đóng gói hoa hồng

I. Kỹ thuật thu hái hoa hồng Kỹ thuật thu hái không những ảnh hưởng …

Sự nảy mầm của hạt giống khi trồng rau bằng phương pháp thủy canh

1. Nghiên cứu thực nghiệm về nảy mẩm Mục đích là nghiên cứu về tỷ …