Trang chủ / Cách trồng rau / Ưu nhược điểm của kỹ thuật trồng rau thủy canh (phần 3)

Ưu nhược điểm của kỹ thuật trồng rau thủy canh (phần 3)

3 .Các nhược điểm của kỹ thuật trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh

Nhược điểm chính của trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh trước hết phải nói đến chi phí cao để có được hệ thống và lớp nền trồng đặc biệt (so với các kỹ thuật trồng trực tiếp trên đất). Thứ hai là trồng rau sạch đòi hỏi đội ngũ quản lý và giám sát có kỹ thuật cao. Dưới đây sẽ nói về hai nhược điểm chủ yếu này.

3.1 Chi phí đầu tư cao

Để có được các số liệu so sánh chi phí trong các hệ thống trồng rau sạch là việc làm có quá nhiều khó khăn, bởi lẽ hiện có quá nhiều dạng hệ thống, cấu trúc lại đa dạng, lắp đặt ở nhiều vùng trên thế giới trong các điểu kiện khí hậu khác biệt và cấu trúc giá cả không thống nhất. Số liệu cho ở bảng 6.2 sau đây là kết quả nghiên cứu của Roe ước tính chi phí cho kỹ thuật trồng rau sạch trên cát và kỹ thuật màng dinh dưỡng ở Anh.

Bảng 6.2. Chi phí thiết bị vận hành hệ thống trồng cây trén cát và hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng, (bảng (Anh)/ha)

Trồng trẽn cát mịn (1) Kỹ thuật màng dinh duỡng(2) Chỉ phí khác (3)
Thiết bị 1.032.600 1.760.500 -727.900
Chi phí vận hành hàng năm 901.800 418.900 +482.900 (+46%)
Tổng chi phí trên 5 năm 6.116.300 4.121.700 +1,994.600 (+38%)

Ghi chú:
(1) Cát tái sử dụng hàng năm.
2) Hệ thống nâng cao có giá đỡ và khay trồng
3) Cát nền và màng dinh dưỡng

Bảng 6.2 cho thấy chi phí cao hơn đáng kể cho thiết bị ban đầu đối với kỹ thuật màng dinh dưỡng, do phải dùng khay và giá đỡ kim loại (1.152.000 bảng/ha). Hệ thống đỡ tùy theo cấu trúc đất địa phương có thể rẻ hơn, chi phí này có thể ước tính cho từng khu vực cụ thể. Hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng có che phủ bề mặt đất bằng polystyren do Roe đưa ra có giá thành 715.000 bảng/ha giảm được 56%, song nhiều trường hợp không thấy đề cập đến. Chi phí vận hành hàng năm với hệ thống trồng trên cát mịn lại cao hơn đáng kể do do chi phí khay trồng chiếm phần lớn trong kỹ thuật này là 409.500 bảng /ha. Tổng chi phí ước tính trên năm năm trong kỹ thuật màng dinh dưởng thấp hơn chứng tỏ đây là ưu điểm của phương pháp này. Các sh’ liệu trên chưa đề cập đến chi phí cho bảo vệ nhà kính, nhân công, kiểm soát môi trưòng hoặc hóa chất bảo vệ cây trồng. Tất nhiên các giá trị ước tính này còn thấp hơn nhiều so với thực tế ở các thời kỳ giá cả khác nhau và ở các vùng địa lý khác nhau.

Bảng 6.3 đưa ra các số liệu của Collins và Jensen về chi phí cho các hệ thống trồng rau sạch, tính theo USD/ha. Tuy nhiên các con số đưa ra ở đây không có giá trị thực mà chỉ nhằm mục đích so sánh.
Bảng 6.3. Chi phí đẩu tư cho 1 ha các hệ thống trồng rau sạch, theo Collins và Jensen (1983)

Trồng rau trong túi 38.080 USD Không tính thiết bị
Trồng rau trên cát mịn 55.000 USD Không tính thiết bị
Kỹ thuật màng dinh duỡng 81.000 USD Không tính thiết bị
Trồng trên nền cát khô 50.000 USD Có tính thiết bị

Xem tiếp : Ưu nhược điểm của kỹ thuật trồng rau thủy canh (phần 4)

Xem thêm

Kỹ thuật trồng rau sạch theo mô hình mới năm 2018

Khi nguồn tài nguyên đất càng ngày càng cạn kiệt, nguồn thức ăn sạch và …

Anh Đức hướng dẫn cho du khách cách thu hoạch rau thủy canh trong trang trại của mình.

Vườn rau thuỷ canh thu trăm triệu mỗi tháng của thạc sĩ lịch sử

Đang có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, anh Lê Quốc Đức …