Trang chủ / Cách trồng rau / Cách tính toán hàm lượng dinh dưỡng trong dung dịch thủy canh (phần 3)

Cách tính toán hàm lượng dinh dưỡng trong dung dịch thủy canh (phần 3)

Vì các nguyên tố vi lượng đòi hỏi nồng độ nhỏ như vậy nên khi trộn hợp chất của nó với dung dịch dinh dưỡng sẽ gặp khó khăn đối với người không có chuyên môn về hóa học. Nhiều tác giả đề xuất sử dụng hai dung dịch có nguyên tố vi lượng, một là sắt và một là những nguyên tố còn lại.

Ví dụ muốn điều chế 100 l dung dịch dinh dưỡng thì cần phải tiến hành các bước sau:

Bước thứ nhất tính toán lượng muới yêu cầu để có .được lượng nguyên tố vi luợng cần. Giả sử muối sắt sunfat là một trong những muối có thể dùng được thì trước tiên phải cân trọng lượng muối sắt, nồng độ của sắt là 4,0 ppm.

Bước thứ hai tiến hành tính toán:

a) Công thức phân tử: FeS04.7H2O ,
b) Khối lượng phân tử: 278 .
c) Phần trăm khối lượng phân tử: (56/278) x 1 00 = 20,1 %.
d) Nồng độ của muối yêu cầu để được 4,0 ppm Fe trong dung dịch cuối cùng: (4,0/20,1) x 100 = 20 ppm

Nguyên tô’ Muối

 

Công thức phân tử Khối luọng phân tử %

nguyên

tô’

Muối trên lít nuớc,g
Sắt (Fe) sắt sunfat FeS04.7H20 278 20,1 20
Mangan (Mn) Mangan

sunfot

MnS04.4H20 223 24,6 2,0
Đồng (Cu) Đồng sunfat CuS04.5H20 249 25,6 0,20
Kẽm(Zn) Kẽm sunfat ZnS04.7H20 287 22,8 0,45
Bo(B) Axitboric H3BO3 61,8 17,5 2,9
Molipđen  (Mo) Natri

molipdat

Na2Mo04.2H20 242 39,6 0,05

Đối với nguyên tố đa lượng có thể có các hỗn hợp khác nhau như trong bảng 8.5.
Bảng 8.5. Muối của các nguyên tố đa lượng

Nguyên tô’ Muối Công thức phân tử
Nitơ (nitrat)

 

 

Kali nitrat KN03
Canxi nitrat Ca(M03)2.4H20
Natri nitrat NaNO3 ,

*

Nitơ (amoni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoni sunfat (NH4)2S04
Amoni nitrat NH4NO3
Amoni đihyđrophosphat

(monoamonìPhosphat)

NH4H2P04
Điamoni hyđrophosphat (NH4)2HPO4
Ure CO(NH2)24
Phospho

 

 

 

Kali đihyđrophosphat

(monokali)

KH2PO4
Monocanxi phosphat CaH4(PO4)2H2O
Axit phosphoric H3PO4
Canxi Canxi sunfat CaS04.2H2O
Magie Magie sunfat ngậm nước MgS04.7H20
Magie sunfat khan MgS04
Magie nitrat Mg(N03)2.6H2O

Xem tiếp : Công thức dung dịch thủy canh ở một số nước trên thế giới

Xem thêm

bí quyết ăn uống Tây Ban Nha

Bí quyết ăn uống người Tây Ban Nha giúp họ sống khỏe và thọ hơn người Nhật

Người Tây Ban Nha đang nắm giữ bí quyết ăn uống đã và đang giúp …

Những loại khoáng chất đa lượng cần thiết trong phân bón hoa hồng

Cách bón phân hoa hồng hiệu quả nhất (phần-5-2)

Có rất nhiều tài liệu trình bày về cách bón phân hoa hồng tuy nhiên …