Trang chủ / Kinh nghiệm làm vườn / Phân bón (Trang 5)

Phân bón

Phân NPK tím – phân phức hợp dành cho cây mẫn cảm với clo

Thành phần NPK tím 15 – 5- 20 – 3,5 TE –         N       : 15% –         P2O 5 : 5% –         K2O   : 20% –         CaO  : 0,1% –         MgO  : 0,2% –         B       : 0,001% –         Zn     : 0,004% –         SiO 2 : 3,2% –         Chitin : 0,1% Hướng …

Xem thêm