Trang chủ / Cách trồng rau / Kỹ thuật trồng hành tây

Kỹ thuật trồng hành tây

Cây hành tây có bộ rễ kém phát triển, kém chịu điều kiện, yếm khí, kém chịu úng do vậy cần có các biện pháp kỹ thuật liên quan đến chế độ tưới nước, chế độ dinh dưỡng thích hợp.

trong hanh nen1. Nguồn gốc và đặc điểm sinh trưởng

Cây hành tây có tên khoa học là Allium cepa L.,  thuộc họ Hành tỏi Liloacceae. Cây hành tây có thể có nguồn gốc từ Tây Nam Á. Hành tây là sản phẩm rau quan trọng được SX ở rất nhiều nước.

 Ở nước ta, hành tây cũng được SX ở một số vùng Phan Rang (Ninh Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội… Hành tây là cây thân thảo, hai năm, tức là năm thứ hai mới ra hoa, lá hình ống khuyết mọc từ củ. Hạt cây hành tây nảy mầm thích hợp ở nhiệt độ 180C, tuy nhiêu có thể nảy mầm ở khoảng 7 – 290C.

Ở giai đoạn sinh trưởng, cây hành tây sinh trưởng ưu thích nhiệt độ 13 – 240C. Ở giai đoạn hình thành và tăng trưởng của củ ưu thích biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn, số giờ chiếu sáng của ngày dài, 12 – 15 giờ/ ngày.

2. Yêu cầu đất, chất dinh dưỡng

Cây hành tây có bộ rễ kém phát triển, kém chịu điều kiện, yếm khí, kém chịu úng do vậy cần có các biện pháp kỹ thuật liên quan đến chế độ tưới nước, chế độ dinh dưỡng thích hợp. Không trồng cây hành tây trên các loại đất có tỷ lệ sét quá cao, ví dụ như đất thịt, đất thịt nặng. Nên chọn đất trồng hành tây trên đất pha cát, đất thịt nhẹ, không quá nhiều các xác hữu cơ chưa phân giải, nơi trồng phải chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt. Không nên bón các loại phân hữu cơ lâu và khó phân hủy cho hành tây. Để tạo năng suất như trong SX, hành tây lấy đi từ đất lượng đạm xếp vào nhóm thứ 3 trong số 5 nhóm rau, lượng kali và lân nhóm thứ 2 trong số 4 nhóm rau.

3. Thời vụ trồng

– Các tỉnh phía Bắc trồng vào vụ đông, trên đất chuyên rau hoặc sau lúa mùa, gieo hạt từ 25/8 đến 15/9 trồng từ 20/9 đến 5/11, thu hoạch tháng 1 đến tháng 2. – Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ thời vụ rộng hơn, vụ chính gieo tháng 9, 10 và thu hoạch tháng 1 đến tháng 2, hoặc vụ trái gieo cuối tháng 3 đầu tháng 4, thu hoạch tháng 8 đến tháng 9.

4. Làm đất, mật độ gieo trồng

Làm đất kỹ, lên luống cao 20 – 30 cm, mắt luống ruộng 1,2 m trồng 4 hàng chạy dọc theo luống với khoảng cách hàng 25 – 30 cm, 2 hàng ngoài cách mép luống 20 – 25 cm. Khoảng cách cây cách cây 15 cm. Mật độ tương ứng sẽ là 150.000 – 170.000 cây/ha (6.000 – 6.300 cây/sào). Dùng cuốc rạch hàng, cho phân bón lót vào rạch và trộn đều với đất, xong phủ lên trên lớp đất mỏng rồi trồng cây.

Nên sử dụng rạ phủ lên trên mặt luống nhằm giữ ẩm đất. Trồng xong tưới nước và tưới hàng ngày cho đến khi bén rễ.

5. Bón phân

Bón phân NPK-S Lâm Thao cho hành tây Loại phân Bón lót Bón thúc lần1 Bón thúc lần 2 Bón thúc lần 3 Kg/ha Phân chuồng 15.000-20.000       NPK-S 5.10.3-8 360-415       NPK-S 12.5.10-14   250-300 300-350 300-350   Kg/sào Bắc Bộ (360 m2 ) Phân chuồng 550-750       NPK-S 5.10.3-8 13-15       NPK-S 12.5.10-14   9-11 11-13 11-13

Bón thúc chia làm 3 lần: Bón thúc nuôi thân lá 2 lần, lần 1 sau trồng 20 ngày, lần 2 sau lần 1 là 20 ngày. Lần 3 bón nuôi củ khi cây bắt đầu hình thành và phình củ.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát & hóa chất Lâm Thao đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng 2 loại phân bón: NPK-S 5.10.3-8 và NPK-S 12.5.10-14 để nông dân trồng hành tây đạt năng suất, chất lượng hành củ và hiệu quả kinh tế cao nhất phù hợp với độ phì nhiêu của đất trồng. Chúc bà con nông dân thành công trong vụ trồng hành tây sắp tới….

TS BÙI HUY HIỀN – nongnghiep.vn