Trang chủ / Tag Archives: thực phẩm biến đổi gen

Tag Archives: thực phẩm biến đổi gen

Nỗi sợ cây trồng biến đổi gen đến từ đâu?

Các nhà khoa học nhận định rằng cây trồng biến đổi gen (BĐG) là an toàn. Nhưng cộng đồng lại nghĩ khác. Vậy nỗi sợ đó của cộng đồng đến từ đâu? Vì kỳ thị trực giác? Một bài viết của nhà báo Adele Peters với tựa đề Tâm lý học …

Xem thêm