Trang chủ / Tag Archives: thu hoạch trái cây

Tag Archives: thu hoạch trái cây

Robot thu hoạch trái cây và hoa màu

Nhờ vào sự kết hợp của các máy cảm biến giá rẻ và khả năng quan sát của máy tính, các “robot nông dân” ngày càng có nhiều khả năng định hướng độc lập và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp như cuốc đất, trồng cây, kiểm tra đất …

Xem thêm