Trang chủ / Tag Archives: sự sinh trưởng phát triển

Tag Archives: sự sinh trưởng phát triển

Nấm ăn đòi hỏi điều kiện sinh trưởng như thế nào?

Sự sinh trưởng, phát triển của nấm ăn được quyết định bởi đặc tính di truyền, nhưng lại chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường. Cả hai hình thành hệ sinh thái nhất định. Để nâng cao chất lượng và sản lượng nấm ăn, ta cần tìm hiểu quy …

Xem thêm

Sự sinh trưởng phát triển của thực vật

Sự sinh trưởng phát triển của thực vật

Sự sinh trưởng phát triển của thực vật bao gồm hàng loạt các hoạt động sinh lý xảy ra như sự hấp thu nước và chất dinh dưỡng, sự tổng hợp và chuyển hóa các chất hữu cơ, sự quang hợp hô hấp…dẫn đến kết quả hạt nẩy mầm, cây …

Xem thêm