Trang chủ / Tag Archives: PGS

Tag Archives: PGS

Giới thiệu về PGS

Thực hiện trồng rau trên ruộng thí nghiệm và đối chứng theo phương pháp canh tác hữu cơ

PGS  là chữ viết tắc từ cụm từ Participatory Guarantee System – Hệ thống đảm bảo có sự tham gia. PGS là một hệ thống kiểm định trong đó người nông dân, người tiêu dùng, các tổ chức và các thành viên có quan tâm trong cộng đồng trực tiếp …

Xem thêm

Các nguyên tắc và cách thực hiện cơ bản trong sản xuất rau hữu cơ – P1

Trên trang Vietnamorganic.vn có giới thiệu “Cẩm nang trồng rau hữu cơ” trong đó trình bày các nguyên tắc và cách thực hiện cơ bản trong sản xuất rau hữu cơ.Tài liệu này giúp chúng ta hiểu thêm về phương pháp canh tác rau mới mà chắc chắn sẽ được …

Xem thêm