Trang chủ / Tag Archives: dư lượng kim loại nặng

Tag Archives: dư lượng kim loại nặng

Nói về dư lượng các chất trong rau quả

Rau quả

Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn (phần 2 ) * Dư lượng Nitrat: Nguyên nhân làm cho sự tích luỹ lượng nitrat trong rau quả cao chủ yếu do sử dụng lượng phân đạm dạng hóa học quá nhiều và bón gần thời gian thu hoạch.  Trong rau …

Xem thêm

Những hiểu biết chung về rau an toàn

Rau quả

Để quy định và hướng dẫn việc sản xuất rau an toàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có các quyết định sau: Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả, …

Xem thêm