Trang chủ / Tag Archives: độ hữu dụng dinh dưỡng

Tag Archives: độ hữu dụng dinh dưỡng

3 yếu tố ảnh hưởng đến chất đất

Năng suất cây trồng phản ánh một phần về quản lý đất, mà sẽ tạo những điều kiện cần thiết để tối ưu tất cả những yếu tố đất đai được đánh giá là ảnh hưởng nhất đến tăng trưởng cây trồng. 1. pH đất Đất chua nhiều là trở …

Xem thêm

Cải tạo đất để cải thiện năng suất cây trồng

Phần lớn đất nông nghiệp trên thế giới cần được cải thiện để thúc đẩy năng suất ổn định. 1. Điều kiện đất ảnh hưởng tăng trưởng cây trồng Một số điều kiện đất ảnh hưởng tăng trưởng cây trồng và năng suất cuối cùng. Những yếu tố quan trọng …

Xem thêm