Trang chủ / Tag Archives: cây vọng cách

Tag Archives: cây vọng cách

Cây vọng cách, rau vọng cách

Cây vọng cách còn có tên cách núi, cây cách, có tên khoa học là Premna  corymbosa  Rottl. Ex Willd., họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae), là cây vừa làm cảnh, vừa làm rau gia vị, vừa làm thuốc. Rau vọng cách là thứ lá quen thuộc trong các bữa ăn của …

Xem thêm