Trang chủ / Tag Archives: canh tác truyền thống

Tag Archives: canh tác truyền thống

Lợi ích của việc canh tác hữu cơ

Thực hiện trồng rau trên ruộng thí nghiệm và đối chứng theo phương pháp canh tác hữu cơ

Tính trung bình, canh tác nông nghiệp hữu cơ giúp phát triển cho khoảng 34% số loài cây trồng, côn trùng và động vật hơn phương thức canh tác truyền thống.  Các nhà khoa học đã nghiên cứu các số liệu trong vòng 30 năm và phát hiện ra rằng …

Xem thêm