Trang chủ / Tag Archives: cẩm nang trồng rau quả

Tag Archives: cẩm nang trồng rau quả

Good Agricultural Practice – Thuật ngữ GAP

  – Độc tố trong sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao, nguy cơ độc cấp tính và mãn tính cho người tiêu dùng ngày càng không thể xem nhẹ. Các chính sách pháp lý của nhà nước – Luật vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ …

Xem thêm

Những vấn đề chung khi sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Rau quả

1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất: Vùng sản xuất rau, quả áp dụng theo VietGAP phải được khảo sát, đánh giá sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực tế với quy định hiện hành của nhà nước đối với các mối nguy gây ô nhiễm …

Xem thêm

Cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất rau an toàn – Phần 4

Rau quả

Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn (phần cuối) 7. Người lao động: Sản xuất rau ăn quả đòi hỏi người lao động phải được trang bị các kiến thức về khoa học kỹ thuật nhất định để có thể tiến hành sản xuất theo hướng thâm canh tăng …

Xem thêm

Nói về dư lượng các chất trong rau quả

Rau quả

Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn (phần 2 ) * Dư lượng Nitrat: Nguyên nhân làm cho sự tích luỹ lượng nitrat trong rau quả cao chủ yếu do sử dụng lượng phân đạm dạng hóa học quá nhiều và bón gần thời gian thu hoạch.  Trong rau …

Xem thêm