Trang chủ / Kinh nghiệm làm vườn / Những chi tiết có thay đổi của VietGAP

Những chi tiết có thay đổi của VietGAP

Rau quả an toàn khi được trồng theo tiêu chuẩn của VietGAP
Rau quả an toàn khi được trồng theo tiêu chuẩn của VietGAP

Có 2 thay đổi cơ bản là:

– Từ nội dung của EUREPGAP, VietGAP rút gọn lại còn 12 nội dung.

– Số lượng các tiêu chí kiểm tra đánh giá cũng gọn lại. Đối với rau, quả tươi, EUREPGAP đề ra tới 210 tiêu chí, VietGAP rút lại còn 65 tiêu chí, trong đó 56 tiêu chí loại A bắt buộc thực hiện và 9 tiêu chí loại B khuyến khích thực hiện. Đối với chè cũng gồm 12 nội dung như trên nhưng chỉ có 58 tiêu chí với 50 tiêu chí loại A và 8 tiêu chí loại B. VietGAP chú ý đến những tiêu chí quan trọng của EUREPGAP thích hợp với điều kiện trong nước  và nông dân ta.

Cụ thể 12 nội dung của VietGAP đối với rau, quả tươi là :

1.Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất có 3 tiêu chí loại A.

2.Giống và gốc ghép : 2 tiêu chí loại A.

3.Quản lý đất và giá thể có 4 tiêu chí (2A và 2B).

4.Phân bón và chất phụ gia có 5 tiêu chí loại A.

5.Nước tưới có 2 tiêu chí loại A.

6.Sử dụng hóa chất (bao gồm cả TBVTV) có 13 tiêu chí (10A và 3B).

7.Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch có 16 tiêu chí loại A.

8.Quản lý và xử lý nước thải có 1 tiêu chí loại A.

9.Người lao động có 7 tiêu chí (4A và 3B).

10.Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên gốc và thu hồi sản phẩm có 6 tiêu chí loại A.

11.Kiểm tra nội bộ có 4 tiêu chí (3A và 1B).

12.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại có 2 tiêu chí loại A.

Thực hiện được các nội dung và tiêu chí của VietGAP cũng tức là thực hiện được các yêu cầu cơ bản của GLOBALGAP và EUREPGAP.

Theo BNN & PTNN

Xem thêm

Doanh nghiệp tham quan trang trại của hộ nông dân VietGap tại Đà Lạt.

MM Mega Market hỗ trợ nông dân trồng rau chuẩn VietGAP

Công ty hợp tác với 70 nông dân Lâm Đồng sản xuất rau củ quả …

Xà lách thủy canh cho năng suất gấp 2 - 3 lần địa canh, giá bán tăng 15%. Ảnh: TS

Vườn rau lãi tiền tỉ nhờ áp dụng giải pháp công nghệ mới

Tổng hợp các giải pháp công nghệ đã tiếp cận từ Hà Lan, Nhật Bản, …