Bon Sai

Kỹ thuật chăm sóc, uốn , chơi kiểng bon sai

Đất sử dụng trong trồng Bonsai

Đất sử dụng trồng bonsai trong chậu có thể phân chia tùy theo kết cấu và loại đất. Có thể dùng các hỗn hợp khác nhau cho lớp dưới cùng, lớp chính và lớp trên cùng trong bất cứ chậu nào. Kết cấu đất thích hợp được quyết định bởi …

Xem thêm

Trồng Bonsai trong chậu và thay chậu

Bonsai tồn tại được trong chậu chính nhờ sự kết hợp giữa uốn cây tạo hình và tác dụng giới hạn của chậu tạo nên Bonsai . Ta không thể bắt đầu tạo dáng cây non cho đến khi nó được đặt vào chậu. Tình trạng khỏe mạnh của tất …

Xem thêm

Cách nối ghép thân, cành Sanh

phương pháp nối ghép thường sử dụng trong tạo tác sanh bonsai

1. Một số lợi ích của việc nối ghép thân, cành – Trong quá trình tạo hình cây cảnh có thể sẽ gặp một số cây có đoạn thân ,cành quá dài nếu cắt bỏ làm lại sẽ rất lâu, phương pháp nối ghép giúp người chơi Bonsai tận dụng …

Xem thêm

Trồng cây Sanh làm bonsai

Cây sanh là loài cây thường được sử dụng trong tạo tác Bonsai, bởi tính dễ trồng, cành dẻo dễ uốn nắn, hệ rễ rất đa dạng từ những rễ khí sinh mọc từ thân, hệ rễ chính từ gốc với tính chất dễ leo bám vì thế cây sanh …

Xem thêm

Trồng Bonsai –P4

Ngoại trừ thông đen có vỏ xù xì không thể nhân giống thành công bằng các cách khác, thì Bonsai có chất lượng hàng đầu không bao giờ có thể được tạo ra bằng phương pháp ghép. Tuy nhiên, người ta vẫn hay sử dụng phương pháp này vì ưu …

Xem thêm

Trồng Bonsai bằng cành giâm

Trồng Bonsai từ cành giâm Ngoại trừ thông thì hầu hết mọi cây đều có thể nhân giống từ cành giâm. Cành giâm được lấy theo cách tương tự như cây đầy đủ kích thước bình thường. Có hai mùa để lấy cành giâm: đầu màu xuân, khi chồi mới …

Xem thêm

Trồng Bonsai từ hạt

Trồng Bonsai từ hạt Bonsai của bất kỳ loài cây nào cũng có thể được nhân giống từ hạt, tuy phương pháp này mất nhiều thới gian. Để đạt kết quả tốt, phải sử dụng hạt tươi được thu nhặt vào mùa thu và tốt nhất nên trồng trực tiếp. …

Xem thêm

Trồng Bonsai từ cây thu lượm tự niên

Cây còi cọc tự  nhiên là cây bị thu nhỏ một cách tự nhiên. Chúng được thu lượm trên núi cao hay tại bờ biển, nơi thường có đất xấu và gió mạnh thường làm thân biến dạng đi. Hình dạng thân cây là điều tối quan trọng vì nếu …

Xem thêm

Bố trí các khối trong tàn lá Bonsai – phần 1

Hình dạng tàn lá do nhánh và các chi thứ cấp tạo ra, nó có dạng tam giác, hình thoi hay hình mũi giáo khi nhìn từ trên xuống hay nhìn từ một bên. – Khối lượng tàn lá cũng phải tương xứng với khối lượng  đất. – Ở các …

Xem thêm